VEKN.SE

Genomgång av veckodagarnas betydelse

Hur de sju veckodagarna fick sina namn

I skolan får man ofta en genomgång av veckodagarnas betydelse. Jag minns att jag också fick lära mig varför de fick sina namn. Varje veckodag har en associering till en viss gud och en viss planet som man trodde hade makten över dagarna. En genomgång av veckodagarnas betydelse har också gjort mig mer allmänbildad. Jag har lärt mig att söndag är en solens dag, även om man kanske kan önska att det vore sant varje söndag. Det blir faktiskt väldigt tydligt när man tänker på engelskans ”Sunday” och tyskans ”Sonntag”. Jag vet att måndag är månens dag. En del av tisdagens historia är associerad med himmelgudens Tyr, som var en mycket vis och modig gud. Onsdagen är den dag jag minns mest från en lärares genomgång av veckodagarnas betydelse. Onsdagen var guden Odens dag. Ja, jag minns väl kanske mest information från den nordiska mytologin även om det finns annan historisk information för varje veckodag. Därför är det inte konstigt att jag väl minns att torsdag kommer från guden Tor. Ett av Tors kännetecken är åskan. Frejas dag är fredag. Freja var skönhetens, kärlekens och kvinnlighetens gudinna. På samma grunder associeras även fredagen med Venus och Afrodite. Venus var till exempel Odens fru. Lördag kommer från svenskans ”lögardagen”, det vill säga dagen då man badade och tvättade sig. Just lördagen är den veckodag där svenskan skiljer sig mest från andra länder. En genomgång av veckodagarnas betydelse är ofta förbundet med gudasagor, och ibland kunde man få läsa en bok som beskrev dem tillsammans med färgglada illustrationer. Ibland kan man också få se en film för att få sig en genomgång av veckodagarnas betydelse. Ofta har veckodagarna också en koppling till planeter. Till exempel är fredag associerad med planeten Venus.

Genomgång av veckodagarnas betydelse