VEKN.SE

Svenska medier stöttepelare för demokratin

Svenska medier lutar sig sedan länge på två hörnstenar i demokratin: yttrande- och pressfriheten. Ofta tänker man på mest på public service och på den tryckta pressen när man talar om svenska medier, men digitalisering och framför allt internet har medfört att svenska medier blivit något annat och att mediemarknaden genomgått en radikal förändring. Utmaningen för dagspressen, som länge spelat den dominerande rollen vad gäller politisk debatt och åsiktsyttrande, är att behålla sin topposition bland svenska medier. Men snabba digitala informationskanaler har tagit över och radio och teve blivit direkta konkurrenter i den digitala medievärlden. Det tryckta ordet har blivit för långsamt och bland aktörerna inom svenska medier pågår sedan länge en debatt bland annat i syfte att rädda det objektiva nyhetsurvalet. Med den snabbare digitala världen följer större möjligheter för lobbyorganisationer och särintressen att påverka nyhetsflödet och vända åsikter och opinion. För de fria medierna, som sätter allmänhetens intresse främst är bristen på lönsamhet ytterligare en påfrestning. Antalet journalister på redaktionerna blir allt färre, tiden att söka och bedöma nyheter blir allt kortare, och risken att påverkas av placerade nyheter när deadline närmar sig ökar. Svenska medier av den gamla stammen ska spara och det sker inte sällan med risk för demokratin när bloggar och snabba åsikter på twitter tas som sanningar utan att prövats journalistiskt.

Pressen vill behålla sin trovärdighet och professionalitet och det ifrågasätts om de alternativa medieformerna på internet kan upprätthålla den standard som hittills utmärkt svenska medier. Ett ledord för journalistiken är att inte ge människor vad de vill ha utan det de inte visste att de vill ha. Problematiken med den snabba direkta nyhetsdistributionen diskuteras naturligtvis i andra delar av världen. Den journalistiska bedömningen av nyheter och publicering riskerar att sparas bort till förmån för pseudonyheter och placerade upprop.

Svenska medier stöttepelare för demokratin