VEKN.SE

Skydda dig själv med mySafety

MångamySafety människor är inte särskilt skyddade mot ID-stölder – framför allt kanske för att kunskapen inte riktigt finns om hur man går tillväga för att skydda sig. Kanske har man inte prioriterat det, eller inte tyckt att det har känts så viktigt. Då har man tyvärr fel, anser bland annat mySafety. mySafety är en av de företag som är intresserade av att sprida information om denna typ av brott, och hur du som privatperson kan skydda dig själv.

Att skydda sig mot ID-stölder är något som blir allt viktigare. ID-stölder är idag den vanligaste formen av bedrägeri som sker i Sverige, enligt mySafetys undersökningar. De senaste åren har antalet drabbade ökat med flera hundratusen personer. Ungdomar är särskilt hårt drabbade, framför allt för att de är mer aktiva och exponerade på internet, men även för att de är relativt dåliga på att skydda sig. mySafety vill gärna se en förändring här, just bland ungdomar..

En identitetsstöld innebär att någon stjäl din identitet, vanligtvis ditt personnummer, för att sedan göra olika former av beställningar i ditt namn. Många gånger behöver dessa personer inte ens gå hemifrån, då personnummer, namn, adresser och så vidare är offentliga uppgifter. Identitetsstöld är tyvärr ganska enkla att genomföra, och många drabbade vet ingenting förrän det är för sent. Det här vill mySafety ändra på.

Många gånger tar det tid och energi att ordna upp allting efter en identitetsstöld. Det är här mySafety kommer in. mySafety är ett företag som arbetar aktivt mot bland annat identitetsstölder, genom olika former av försäkringar och genom att sprida information till både privatpersoner och företagare. Hos mySafety finns en stor kunskap och en lång erfarenhet av den här typen av bedrägerier, vilket är en stor fördel för dig som privatperson och som kund. mySafety kan hjälpa det att få det skydd du behöver mot identitetsstölder.mySafety

Skydda dig själv med mySafety